Left Right

Appartement en mede-eigendom

Vrijblijvend contact opnemen?

Welk soort zaken?

Alle zaken die verband houden met rechten en plichten van mede-eigenaars van appartementsgebouwen, al dan niet vertegenwoordigd door een aparte rechtspersoon in de vorm van een Vereniging van Mede-Eigenaars (afgekort VME)

Wat doen wij?

  • Schrijven van brieven:
    • Ingebrekestelling voor het doen uitvoeren van noodzakelijke werken, herstellen van schade…
    • Incasso achterstallige kosten en lasten mede-eigendom
  • Aanwezig zijn op algemene vergaderingen van de VME
  • Selectie van experten: voor vaststelling van fouten en gebreken in het gebouw, voor afrekening tussen partijen…

In geval van procedure voor de rechtbank:

  • Incasso achterstallige kosten en lasten mede-eigendom
  • Aanvechten van beslissingen genomen door de algemene vergadering
  • Aanstelling gerechtsexperten voor vaststellen fouten en gebreken in het gebouw, voor afrekening tussen partijen…

Vrijblijvend contact opnemen?