Left Right

Schade

Vrijblijvend contact opnemen?

Welk soort zaken?

Alle soorten schade:

 • Materiële schade aan goederen of lichamelijke schade aan personen
 • Met tijdelijke of definitieve invaliditeit
 • Bij overlijden
 • Buitencontractuele schade: ten gevolge van ongeval, bijvoorbeeld in het verkeer, of in het kader van familiale aansprakelijkheid
 • Contractuele schade: ten gevolge van verkeerde uitvoering van werken of diensten door contractspartners, arbeidsongeval, ..

 

Wat doen wij?

 • Schrijven van brieven:
  • Ingebrekestelling
  • Voorstel tot minnelijke regeling
  • Voorstelling expertise
 • Onderhandelingen tussen partijen of met de verzekeringsmaatschappij of met de bevoegde overheidsinstantie
 • Aanwezig zijn op schade-expertises

In geval van procedure voor de rechtbank

 • Berekening schadevergoeding
 • Incasso schadevergoedingen
 • Aanstelling gerechtsexperten voor vaststelling aansprakelijkheid en begroting van de schade

Vrijblijvend contact opnemen?