Left Right

Relatieproblemen

Vrijblijvend contact opnemen?

Welke soort zaken?

U hebt meer relaties dan u denkt. Wij behandelen alle vragen en/of problemen i.v.m. uw (ex) partner, (stief) kinderen, buren, ouders en familie.

 

Wat doen wij?

Relatieproblemen kunnen emotioneel belastend zijn, waarbij het niet zelden zo is dat u met de betrokken perso(o)n(en) ook in de toekomst nog contacten wenst of noodgedwongen dient te onderhouden;

Uw ex-partner blijft de moeder/vader van uw kind, uw buur blijft doorgaans uw buur, u blijft de zoon of dochter van uw ouders, en zo verder.

Daarom trachten wij in de eerste plaats buiten de rechtbank uw probleem op te lossen, bijvoorbeeld door bemiddeling, wat o.m. als voordeel heeft dat het bereikte resultaat beter aanvaard en dus ook beter nageleefd zal worden, eerder dan een oplossing die door een rechter aan partijen wordt “opgelegd”. Een ander voordeel is dat de “geslagen wonden” doorgaans ook sneller zullen helen, zodat uw noodgedwongen/gewenste toekomstige contacten ook sneller zullen normaliseren.

 

In geval van procedure voor de rechtbank

Indien een oplossing van uw probleem buiten de rechtbank niet tot de opties zou behoren, ondernemen wij de gepaste acties voor de vrederechter, jeugdrechtbank en/of rechtbank van eerste aanleg, en dit slechts wanneer uw aanspraken voldoende kansen op succes hebben.

Uiteraard staan wij ook in voor uw verdediging wanneer u reeds voor de rechtbank bent gedagvaard, desgevallend door het instellen van een gepaste tegeneis. Het feit dat er tegen u reeds een procedure zou zijn opgestart verhindert niet dat er nog steeds naar een minnelijke oplossing van de zaak kan worden gezocht.

Vrijblijvend contact opnemen?