Left Right

Huur

Vrijblijvend contact opnemen?

Welk soort zaken?

Alle huurzaken in verband met onroerend goed: huis, appartement, studio, handel, bedrijf, kantoor, garage, vakantiehuis…

 

Wat doen wij?

 • Nazien of opstellen op maat van huurovereenkomsten
 • Schrijven van brieven:
  • Indexatie van huur
  • Opzegging
  • Incasso achterstallige huurbedragen en –lasten
 • Aanwezig zijn op plaatsbeschrijvingen bij in- en uittrede van de huur
 • Selectie van experten: voor opmaken proces-verbaal van in- en/of uittrede, voor opmaken van EPC (energieprestatiecertificaat)

In geval van procedure voor de rechtbank

 • Incasso achterstallige huurbedragen en –lasten
 • Huurontbinding
 • Geldig- of nietigverklaring huuropzeg
 • Uithuiszetting
 • Vrijmaking  huurwaarborg
 • Huurschade
 • Aanstelling gerechtsexperten
 • Aanstelling voorlopig bewindvoerder of curator over onbeheerde nalatenschap (indien de huurder overlijdt zonder erfgenamen na te laten of indien de erfgenamen de nalatenschap verwerpen)
 • Aanpak bezetting zonder recht noch titel (krakersproblematiek)


Waar?

Als advocaat in huurzaken treden wij op over het ganse grondgebied van deelstaat Vlaanderen, met inbegrip van Brussel.

Wij beschikken over een netwerk van medewerkers-advocaten die optreden voor alle rechtbanken bevoegd voor huurzaken in Vlaanderen inclusief Brussel.

 

Werkwijze?

Wij trachten met een minimum aan kosten een maximum aan resultaten te bereiken.

Wij beschouwen huurzaken als dringende zaken en ondernemen onmiddellijk actie.

We gebruiken maximaal de nieuwe technologieën internet, mail, scan en mobiele telefonie.

We besparen de client maximaal verplaatsingen. Dus hij moet niet aanwezig zijn op rechtbankzittingen. Ook verplaatsingen naar een van onze kantoren zijn in de regel niet meer nodig.

 

Tarieven?

Zie ook rubriek “Tarieven” elders op de website

Voor huurzaken hanteren wij een bijzonder ereloontarief in functie van het maandbedrag van de huur in kwestie. Afhankelijk van aard en hoeveelheid prestaties wordt het ereloon bepaald op een percentage of product van het maandelijkse huurbedrag.

De kantoorkosten (briefwisseling, copies, verplaatsingen, …) worden in principe forfaitair bepaald op 20 à 25 % van het ereloon.

Kosten die aan derden dienen te worden betaald (bijvoorbeeld rolrechten, kosten van dagvaarding, expertisekosten,..) worden in principe hetzij door de cliënt zelf voorgeschoten, hetzij door de advocaat maar dan apart van het ereloon en de kantoorkosten.

Dikwijls is het moeilijk na het vertrek van de huurder nog verschuldigde bedragen te recupereren. Ook voor de recuperatie van deze bedragen kunnen wij vaste en voordelige tarieven aanbieden.

Deze werkwijze maakt het mogelijk op voorhand het totale te verwachten bedrag aan ereloon en kosten accuraat in te schatten.

Vrijblijvend contact opnemen?