Left Right

Invorderingen

Vrijblijvend contact opnemen?

Onbetaalde facturen, niet leuk.

Betalen om onbetaalde facturen geïnd te krijgen, nog minder leuk.

Kies daarom voor de meest efficiënte en kortste weg en doe beroep op een advocaat, zoals incassobureaus dat voor hun opdrachtgevers uiteindelijk ook moeten doen.

Maak dat gebrek aan stipte betaling van uw facturen niet zonder sanctie is. Doe daarom op ons beroep voor een doorlichting van uw facturatie, aanmaningsbrieven en algemene voorwaarden.

 

Standaardtarieven

Uw wanbetaler betaalt! Er worden slechts erelonen in rekening gebracht nadat minstens het factuursaldo aan de opdrachtgever kon worden uitgekeerd.

Kantoorkosten:

Schuldvordering kleiner dan € 1.000,00

  • Er worden geen kantoorkosten aangerekend

Schuldvordering tussen € 1.000,00 en € 2.000,00

  • Ingebrekestelling + opvolging: € 75,00
  • Procedure rechtbank + opvolging: € 225,00

Schuldvordering groter dan € 2.000,00

  • Ingebrekestelling + opvolging: € 150,00
  • Procedure rechtbank + opvolging: € 350,00

 

Gerechtsdeurwaarderskosten (betekening dagvaarding, vonnis, beslag, enz.):

  • Rechtstreeks te betalen

 

Erelonen:

  • Ingeval van volledige recuperatie van de schuldvordering (hoofdsom, intresten, schadebeding, rechtsplegingsvergoeding, gerechtsdeurwaarderskosten): 10% op het gerecupereerd bedrag, in zoverre minstens het factuursaldo en de gerechtsdeurwaarderskosten kunnen worden uitgekeerd, bij gebreke waarvan  het ereloon wordt verminderd tot zekerheid van deze uitkering.
  • In geval van definitieve onvolledige recuperatie van de schuldvordering (bijvoorbeeld door faillissement, gerechtelijke akkoord van de schuldenaar): 5% op het gerecupereerd bedrag na aftrek van de gerechtsdeurwaarderskosten

Handhaving van juridisch sluitende facturatie, aanmaningsbrieven en algemene voorwaarden inbegrepen!

Afwijkende tarieven

Op verzoek van de opdrachtgever kunnen eventueel afwijkende tarieven worden overeengekomen.

Vrijblijvend contact opnemen?