Left Right
Particulier

Particulier

Welzijn

Wat
Wij streven naar een goed beheer van alle rechten en plichten die u in uw privé, publieke, familiale en arbeidssfeer aanbelangen, gaande van advies en bemiddeling, het opstellen en analyseren van contracten, tot het voeren van rechtsgedingen, steeds in het licht van een gezonde kosten- en batenanalyse.

Goed beheer
Met goed beheer van uw rechten en plichten bedoelen wij dat wij steeds trachten te adviseren en handelen in functie van het herstel, de handhaving, en/of de verbetering van uw persoonlijk welzijn in de brede zin van het woord.

Rechten en plichten
Wij staan o.m. paraat om u bij te staan bij het mogelijke probleem met uw buur, uw huurder of verhuurder, uw aannemer en/of architect, uw verzekeraar, uw werkgever, uw familie, uw echtgeno(o)t(e) of partner, uw kinderen, uw dagvaarding voor de politierechtbank enz.

Kosten en baten
Met een gezonde kosten- en batenanalyse bedoelen wij dat wij steeds streven naar maximale transparantie van de gehanteerde kosten en erelonen en dat wij mede in functie van o.m. de inzet en de juridische haalbaarheid van de zaak de nodeloze handelingen en procedures trachten te vermijden.

Voorkeurmateries